pamirkti

pamirkti
pamir̃kti intr. 1. kurį laiką išbūti drėgmėje, vandenyje: Ilgesnį laiką pamirkę šlapesnėj dirvoj, rugiai nebedygsta . Medelis, vandenyje pamirkęs, atsigavo . Tegu da pamir̃ksta silkės – nebus tokios sūrios Gs. Norėjo, idant ... pamirkti, sušlapti ir nuvargti nevengtų SE161. 2. SD165 prisisunkti drėgmės, vandens: Pamirkusi žemė N. Kai rugiai šitep pamir̃kę, o užkaitina saulutė, tai greit noksta Gs. Klevo sula artie šulinio nesaldi – [v]andeniu pamir̃kusi Šts. 3. sunykti nuo drėgmės: Rugiai, kur žemosa vietosa, pamir̃ko Lz. \ mirkti; apmirkti; atmirkti; įmirkti; išmirkti; numirkti; pamirkti; permirkti; pramirkti; primirkti; sumirkti; užmirkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pamirkti — pamir̃kti vksm. Tegù dár pamir̃ksta sil̃kės – nebùs tókios sūrios …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmirkti — apmir̃kti intr. 1. K truputį, iš visų pusių sušlapti: Pats apmirkaũ, t. y. sušlapau J. ^ Sėdi kap apmir̃kęs (mieguistas, apsiblausęs) Grv. 2. N truputį sugesti, žūti nuo drėgmės: Čionai rugiai apmir̃ko Lz. Apmir̃ko, apskendo bulbės daug kur Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirkti — atmir̃kti intr. 1. K mirkstant atsiskirti, atkristi: Atmirko visi purvai J. Jei lapai būna nešvarūs, juos pamirkyti šaltame vandenyje, kad nešvarumai atmirktų rš. 2. N mirkstant suminkštėti. mirkti; apmirkti; atmirkti; įmirkti; išmirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirkti — išmir̃kti intr. 1. mirkstant vandenyje suminkštėti, įgyti kokių nors ypatybių: Kruopos vandenyje turi gerai išmirkti rš. Silkė išmir̃ksta KI163. Išmir̃ko pluta ir visai ištižo J. Linai neišmirkę N. 2. Lnt, Pb išgesti, išnykti mirkstant: Anie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirkti — mir̃kti, sta, o intr. 1. K būti panardintam į vandenį ar kokį kitą skystį, tūnoti vandenyje: Įmerktas medis mir̃ksta vandeny J. Mirksta miežio grūdas, brinksta, tiktai neputoja rš. Šaknys vandeny mir̃ko Ėr. Jau trečia diena, kap pintys mirksta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numirkti — numir̃kti intr. 1. mirkstant atsiskirti, nukristi: Kišk rankas į karštą vandenį, tai visi nešvarumai numir̃ks Lš. Šimtas ją žino, ar ta jų uodega nupūva, ar ji numir̃ksta Šmk. 2. mirkstant netekti kokių ypatybių: Numir̃ko silkės – jau gal valgyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmižti — pasmìžti intr. kiek prisitraukti vandens, pamirkti, pašmižti: Jonas tylėdamas baigė rūkyti, numetė nuorūką į pasmižusią kamaros aslą, primynė ją koja ir atsigulė vėl J.Balt. smižti; pasmižti; susmižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažlugti — 1 pažlùgti 1. tr. NdŽ, DŽ1 apmerkti skalbinius į šarmą: Vienas [vaikas] jau paaria, kitas žlugtą jau pažlunga, kitas dar ir visai mažutis Vaižg. 2. intr. NdŽ pamirkti šarme (apie skalbinius). 3. DŽ, NdŽ žr. pažliugti 1: Medis pažlùgęs, kurs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permirkti — intr.; K, SD296, permir̃kti K 1. labai prisisunkti, prisigerti vandens ar kito skysčio, peršlapti: Žemė parmirkusi, žliurkčio[ja] einant – jau ištižo, išpijo J. Vakare Viktutė sugrįžo visa šlapia ir permirkusi namo iš pievos P.Cvir. Nuo lietaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramirkti — pramir̃kti intr. 1. peršlapti kiaurai: Jo kelnės nuo šlapios žemės pramirksta kiaurai rš. Pramir̃ksta i tie geriejai stogai i laša Vgr. Lyja taip, jog jau iki gyvo kaulo pramirkau rš. 2. kurį laiką išbūti vandenyje mirkstant: Per žiemą pramirkęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”